E-logistyka w sieci oraz zagrożenia, które się z nią wiążą

Zastosowanie dobrodziejstwa sieci oraz Internetu bardzo dobrze wpływa na wszystkie działy, które mają związek z logistyk oraz jej działalnością. Jednym z nich jest właśnie e-logistyka. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które pomaga w redukcji kosztów, w skróceniu czasu cyklu produktowego, a także pozwala ominąć wielu pośredników, którzy wpływają dodatkowo na ceny produktów finalnych.
Trzeba jednak pamiętać, że mimo to ,iż korzyści stanowią zdecydowanie większą liczbę w porównaniu z wadami takiego właśnie rozwiązania systemowego, trzeba mieć na względzie pewne zagrożenie, które również wiążą się z procesem działania, jakim jest e-logistyka. Trzeba mieć na względzie, że wdrażanie właśnie takiego rozwiązania, choć później wiąże się z oszczędnościami, to na początki ma związek przede wszystkim z bardzo dużymi kosztami inwestycyjnymi. Dłuższa perspektywa może jednak wiązać się z późniejszym zwrotem inwestycji oraz osiąganiem kolejnych zysków.
Wykorzystanie technologii informatycznych, które są niezbędnym elementem systemu, jakim jest e-logistyka, są również pewnym ograniczeniem prywatności oraz tajności danych . Istnieje wiele różnych sytuacji, które tego dowodzą. Przykład może stanowić chociażby system GPS, który pozwala na stałe nadzorowanie kierowców ich lokalizowanie przez pracodawców. Trzeba sobie zdawać sprawę, że technologia informacyjna ma również bardzo duży wpływ na życie człowieka oraz wszystkie jego aspekty.
Bardzo duże zagrożenie wiąże się także z problemami systemowymi. Jeżeli wystąpią, stanowią bardzo dużą blokadę do dalszego działania oraz zatrzymują całą płynność finansową, towarową oraz informacyjną. Każda minuta w takiej sytuacji jest na miarę złota, ponieważ opóźnienia to często wielotysięczne kwoty i zatrzymanie łańcucha dostaw orz jego funkcjonowania.
Warto również pomyśleć o zabezpieczeniach sieci przed wirusami oraz hakerami. Ich działania mogą przynieść bardzo duże szkody i doprowadzić do ogromnego chaosu, który odbije się na wszystkich pracownikach, a szczególnie na pracodawcy.