Tag Archives: e-logistyka

E-logistyka w sieci oraz zagrożenia, które się z nią wiążą

Zastosowanie dobrodziejstwa sieci oraz Internetu bardzo dobrze wpływa na wszystkie działy, które mają związek z logistyk oraz jej działalnością. Jednym z nich jest właśnie e-logistyka. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które pomaga w redukcji kosztów, w skróceniu czasu cyklu produktowego, a także pozwala ominąć wielu pośredników, którzy wpływają dodatkowo na ceny produktów finalnych.
Trzeba jednak pamiętać, że mimo to ,iż korzyści stanowią zdecydowanie większą liczbę w porównaniu z wadami takiego właśnie rozwiązania systemowego, trzeba mieć na względzie pewne zagrożenie, które również wiążą się